En tydelig definisjon av Avfallsfrie Byggeplasser

I prosessen med å utvikle Avfallsfrie Byggeplasser ser vi at den enkelte aktør, næringen som helhet og samfunnet den skal eksistere i, vil tjene på å ha en presis definisjon på hva en Avfallsfri Byggeplass er. Hvis ikke risikerer vi at det bare blir «keiserens nye klær» og atter ett nytt «grønt tiltak» å sole seg i, mens rovdriften på klodens begrensede ressurser akselerer videre.

1. Avfallsfri produksjon på byggeplass

Avfallsfri produksjon på byggeplass er en produksjon som gir null avfall på byggeplass. Det vil medføre til at man går fra å «bygge» til å «montere» på byggeplassen.

2. Avfallsfri produksjon hos produsent

Avfallsfri produksjon hos produsent betyr at en må produsere materialer helt presist slik disse kan utnyttes i sin helhet på byggeplassen. I en slik produksjonen har man to muligheter. Man må enten produsere slik at avfall ikke oppstår, eller at alt avkapp føres tilbake som ressurs i produksjonen uten transport.

3. Avkapp skal tilbake som ressurs i produksjonen uten transport

Det at «avkapp skal tilbake som ressurs i produksjon uten transport,» gir en tydelig føring for avfallsfrie byggeplasser. Det å generere avfall som skal transporteres for gjenvinning er en løsning som krever store ressurser til blant annet transport, gjenvinning eller forbrenning. Dette kravet stenger derfor døren for tradisjonelle gjenvinningsløsninger.

4. Foredlede materialer skal ikke brukes til noe formål hvor mindre foredlede materialer kunne gjort samme nytten

Foredlede materialer skal ikke benyttes til bruksområder der de tilførte ressursene som har gått med til foredlingen, ikke har en verdi. For eksempel skal ikke en sagd og høvlet planke brukes til fyring eller flis. Fo da har den blitt tilført ressurser som ikke har noen verdi i forhold til det den faktisk ble brukt til.